ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลัง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์

28 เมษายน 2565 /

14:40 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวนิภา ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงาน หนุนเสริมให้ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

คลังสื่อ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ