ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ที่ทำการของทุกสำนักกอง ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 07.00

04 มกราคม 2565 /

10:01 น.

นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เข้าร่วม ” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2565

22 ธันวาคม 2564 /

09:16 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวนิภา ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงาน หนุนเสริมให้ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดคู่มือ แนวปฎิบัติ