ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ เป็นประธานเปิดงาน “Veget of love : สสช. ปันผัก ปันรัก ปันสุข” ครั้งที่ 5

15 มีนาคม 2564 /

14:52 น.

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวนิภา ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยงาน หนุนเสริมให้ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

ประกาศ/หนังสือสั่งการ