ผอ.สำนักนักเสริมสร้างความเข้มชุมชน (นายอุทัย ทองเดช )ได้ร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาวและเยี่ยมชม ตลาดดอกแก้ว สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

17 ธันวาคม 2561 /

10:39 น.