คณะผู้บริหาร พช. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักแสดงประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” เวอร์ชั่น พช.

17 มกราคม 2566 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และนางสาวมนทิรา ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พบปะให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมแสดงประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในการถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)