นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ได้เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน ในหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 60 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน ในหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 4  ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน บางละมุง  จ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)