เตรียมความพร้อม…เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้องฯ CDF CHARITY RUN 2019

วันนี้ (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562) เวลา 11.30 น. กรมการพัฒนาชุมชนจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ครั้งที่ 2/2562  โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม พร้อมนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

 

ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ  จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกอีกช่องทางหนึ่ง  สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 25 ส.ค. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)