อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ครั้งที่ 7/2560

วันนี้ 18 ส.ค. 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานการประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ครั้งที่ 7/2560 เพื่อมอบแนวทางการบริหารงานและการพัฒนางานของสำนักฯ และติดตาม รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงานฯ   โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน หน.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)