วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมแสดงความยินดีกับรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีป บุตรโพธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องปฏิบัติงานรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)