พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่

อังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กระทรวงมหาดไทย กับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในการ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) พัฒนาการจังหวัด หรือผู้แทน 2) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หรือผู้รับผิดชอบงานขจัดความยากจน 3) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง และ 4)เจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 193 คน ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและส่วนกลาง ในการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)