ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พศ. 2562

ในวันนี้ 17 เมษายน 2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการ และคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พศ. 2562 : สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระสำคัญติดตามผลการเตรียมความพร้อมในแต่ละคณะ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)