นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ได้ตรวจเยี่ยม และสนับสนุนผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70/1

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ได้ตรวจเยี่ยม และสนับสนุนผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70/1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานก่อนลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด โดย อสพ. รุ่นที่ 70/1 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-20 กรกฏาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.นครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)