นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.
นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมมอบดอกไม้ส่งท้าย เนื่องในโอกาสที่นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณโถงหน้าห้องผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีม ผู้อำนวยการสำนัก กองต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบดอกไม้

(Visited 1 times, 1 visits today)