นายอุทัย ทองเดช ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินประจำปี 2561 (กิจกรรมรับโล่)

วันนี้ (1 ก.ย. 2561) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายอุทัย ทองเดช ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายเรื่อง “ผู้นำชุมชนกับรางวัลเชิดชูเกียรติในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะเข้ารับโล่รางวัล ในวันที่ 3 ก.ย. 2561 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 442 คน ประกอบด้วย

1. ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 76 คน

2. ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 304 คน

3. ผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2561 จำนวน 12 คน

4. ประธานเครือข่ายองค์การพัฒนาชุมชน จำนวน 28 คน

วัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)