นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพํฒนาชุมชน

โดยมีวาระสำคัญ 1) คัดเลือกเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 2) แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนักวิชาการ

(Visited 1 times, 1 visits today)