นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชุน พร้อยด้วยนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำผลงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี

✨วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563✨

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชุน พร้อยด้วยนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำผลงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้

▶️ ที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

▶️ คำสั่งสำนักงานองคมนตรี ที่ 3/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผลงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี และคำสั่งสำนักงานองคมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผลงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

▶️ พิจารณาการนำเสนอผลการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการ โดยการนำเสนอประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ การจัดทำสื่อวีดีทัศน์และการเผยแพร่การจัดทำสือในรูปแบบการ์ตูน

▶️ พิจารณาแนวทางการจัดนิทรรศการงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง และการจัดนิทรรศการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)