นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนที่ จังหวัดกระบี่

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ และนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนพร้อมคณะ ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ การดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน แก่ทีมเจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และ พาเยี่ยมครัวเรือนยากจน ที่ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่

(Visited 1 times, 1 visits today)