นางสาวพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2565

2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2565

โดยมีวาระสำคัญ

1) การจัดทำสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

2) กรอบเนื้อหา รูปแบบ ช่องทางการนำเสนอ เพื่อเผยแพร่งานตามนโยบายของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)