นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้ อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ร่วมพิธีแถลงข่าว งาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้ อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ร่วมพิธีแถลงข่าว งาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2564 ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพ

ทั้งนี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2564 กิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งการออกบูทจริง ณ ไอคอนสยาม เมกาบางนา เจเจมอลล์ และบูทเสมือนจริงบนเว็บไซต์ www.otop-shoping.com รวม ไม่น้อยกว่า 2000 บูท

(Visited 1 times, 1 visits today)