นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 โดยมีการถ่ายทอดสัญญารจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meetings)

โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมฯ เพื่อสร้างจิตสำนึก อุดมการการเป็นอาสาสมัคร และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 200 คน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านประสบการณ์การเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) มาแล้ว จำนวน 91 คน โดยกำหนดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)