นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นำข้าราชการ สวดมนต์ และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

29 สิงหาคม 2565 ก่อนมีประชุมสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ครั้งที่ 4/2565 นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นำข้าราชการ สวดมนต์ และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีก่อนการประชุมทุกครั้งของสำนักฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)