นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน บรรยายแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางวรรณา  ลิ่มพานิชย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  บรรยายแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่สัมมาชีพชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่นที่ 4 ภาคเหนือ ณ โรงแรมแพร่นครา. จ. แพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)