นวันนี้ 11 กรกฎาคม 2561 นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงาน อาสาพัฒนา (อสพ.)

ในวันนี้ 11 กรกฎาคม 2561 นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงาน อาสาพัฒนา (อสพ.) ในโครงการสัมมนาอสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 70/1 โดยกลุ่มเป้าหมายคืออาสาพัฒนาชุมชน ภาคใต้ ภาคกลาง จำนวน 94 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)