ชมรมแม่บ้าน พช. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

วันจันทร์ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย รักษาการนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 107 ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหาร พช. ร่วมมอบทุน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนและชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่นับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาของครอบครัวเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบุคลากรทุกท่านล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเพียงพลังเล็ก ๆ ที่กรมฯ อยากดูแลและสนับสนุนให้บุตรของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการศึกษาที่ดี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “ปิ่นโตสัมพันธ์ “
กิจกรรมดี ๆ ที่สร้างความรักความผูกพัน ให้แม่ลูก และข้าราชการ พช.ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ด้วยปิ่นโตคู่ใจ และกับข้าวอร่อยๆ ฝีมือคุณแม่

(Visited 1 times, 1 visits today)