การประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายทวีป บุตรโพธิ์) นางวรรณา ลิ่มพาณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ร่วมกับนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพร้อมคณะ ดำเนินการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าวโดย น.ส.ยีรเรศ อังกุลดี

(Visited 1 times, 1 visits today)