หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)