การสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศยานไร้คนขับ แปลงสำรวจที่ร่วมโครงการ

พื้นที่ต้นแบบระดับตำบล (CLM) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

(Visited 1 times, 1 visits today)