รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๒

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

 

สถานที่สอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

แผนที่สนามสอบ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)