นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติ

วันศุกร์ที่​ 9 ธันวาคม​ 2565​ นายอรรษิษฐ์​ สัมพันธรัตน์​ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ห้องประชุม Escap hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

 

ในกิจกรรมดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดแสดงนิทรรศการ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฎิบัติการปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” โดยนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย​  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำเยี่ยมชมงาน นิทรรศการ  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฎิบัติการปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

(Visited 1 times, 1 visits today)