ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมโครงการ

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมโครงการ “พช. มุ่งมั่นทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อชาติ” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ร่วมในการจัดกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)