การติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดเลย

วันที่​ 16 กันยายน​ 2565​

 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​ และนางสาว​ธิภาพรรณ​

มีแสงเงิน​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​​ สำนักเสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​ชุมชน​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่​ 15-16 กันยายน 2565​

 

โดยได้ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การดำเนินโครงการ​ฯ  ในพื้นที่​แปลง​ CLM  แปลงนางมาลี ประกิจฤทธานนท์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ และแปลง HLM แปลงนางนิรันดร์ ประทุม ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย และแปลงนายสมศักดิ์ ธัญญารักษ์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ

 

โดยมีนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย ทีมงาน​สพจ.เลย เจ้าของแปลง

​นำเสนอผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานก้าวต่อไป รวมถึงพาเยี่ยมชมแปลงพื้นที่โครงการ ซึ่งปัจจุบันมีกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แล้ว เช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไม้ 5 ระดับ ปลูกพืช ผักสวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำปุ๋ย สร้างรายได้รายวัน/เดือน/ปี รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้

 

ทั้งนี้ ​ได้ให้คำแนะนำตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ตามกลยุทธ์ 5P (Place Peole Product Promotion Pass on perfect) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต มีขีดความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อกสรพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)