การติดตามการดำเนินงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดเชียงราย

***การติดตามการดำเนินงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดเชียงราย​***

วันที่​ 13 กันยายน​ 2565​ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​(ผู้ช่วย) และนางสาว​ธิภาพรรณ​

มีแสงเงิน​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​​ สำนักเสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​ชุมชน​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ​พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่​ 12-13 กันยายน 2565​

โดยได้ลงพื้น​ที่​ติดตาม​การดำเนินโครงการ​ฯ ในพื้นที่​แปลง​ CLM และ HLM​ อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ โดยมีเจ้าของแปลง​ และทีมงาน​สพจ.เชียงราย และ สพอ.เมือง​เชียงราย​ นำเสนอผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึงพาเยี่ยมชมแปลงพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนแล้ว

ทั้งนี้ ​ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ​แนวทาง​การขับเคลื่อนการพัฒนา​พื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต สามารถเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

(Visited 1 times, 1 visits today)