อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

     ในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการทำบุญตักบาตรในวันนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น และได้เชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามศาสนสถาน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลอื่น ตามความเหมาะสมตลอดเดือนกรกฎาคม นี้
(Visited 1 times, 1 visits today)