การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และคณะ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดเตรียมบูธนิทรรศการ เพื่อนำเสนอผลงาน (PMQA 4.0) กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริจองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)