🌿🐘🌿กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าการพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า🌿🐘🌿

นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออกในระดับพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2565 รายละเอียดการติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานฯ ณ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเททรา ดังนี้

 

🌻🌻วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

ลงพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบโดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมี น.ส.รัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอท่าตะเกียบ นายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในอำเภอท่าตะเกียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนกลุ่มอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ

 

📌📌ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า โดยมี นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมติดตามการสนับสนุนฯและร่วมให้ข้อมูล ณ เนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มยอดไก่ย่างท่าตะเกียบ (ไก่อบผาโยก) และกลุ่มทอผ้าบ้านเนินน้อย บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลท่าตะเกียบ จำนวน 1 กลุ่ม คือกลุ่มปลูกผักหนองปรือน้อย

 

🌻🌻วัน พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ณ บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด

บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

 

▶️▶️โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน การบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม

▶️▶️ทั้งนี้ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ได้ให้แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินงาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและเกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

#หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

#สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)