นางสาวนิภา ทองกัอน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวนิภา ทองกัอน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางศิริพร ฤทธิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประชุมติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ” โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ณ ศูนย์บริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)