งาน “Veget of love : สสช. ปันผัก ปันรัก ปันสุข” ครั้งที่ 7

 

29 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Veget of love : สสช. ปันผัก ปันรัก ปันสุข” ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สสช.

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน นำโดยนางสาวศศิวิมล ยินดี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน นำเสนอเมนูอาหารรสเลิศที่มาพร้อมผักสดพื้นบ้าน ปลอดสาร ได้แก่ ขนมจีน น้ำยาแม่-ลูก ปลาร้าผัดสุก ผักสด-ผักลวก เสริฟพร้อมบวชชีกล้วยรสกลมกล่อม เครื่องดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพ และตามด้วยมะยงชิด ผลไม้สด ๆ จากสวน

นอกจากนี้กลุ่มงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ยังได้นำอาหาร อาทิ เกี้ยวหมูจากกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ไข่ไก่ต้มฟองโตจากฝ่ายอำนวยการ ผักสดพร้อมมะปรางหวานและกล้วยไข่ จากกลุ่มงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส้มจีนรสหวานจากกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำและองค์การชุมชน และน้ำผลไม้ชื่นใจจากนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ มาร่วมแบ่งปันและรับประทานอาหารร่วมกันด้วยบรรยากาศชื่นมื่น ซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันนี้ผลปรากฎว่าภาพรวมเป็นที่พอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)