นางสาว นิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานแผนและยุทธศาสตร์

14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาว นิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานแผนและยุทธศาสตร์ และนักวิชาการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสต์ ร่วมประชุมพูดคุย ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการพูดคุยในประเด็นสำคัญ เตรียมงาน MOU

ณ ศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)