หมู่บ้านคชานุรักษ์สระแก้ว เดินหน้า​ พัฒนาอาชีพ​ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง

🐘🐘 วันที่​ 4 กันยายน 2563 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นางวรรณา​ ลิ่มพานิชย์​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ​ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ : พัฒนาและขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว​ ​พร้อมด้วยทีมงาน​พัฒนาชุมชนจังหวัด​และอำเภอ​ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่​ 9​ หมู่ที่​ 10​ และหมู่ที่​ 17​ ตำบลพระเพลิง​ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าร่วมให้ข้อมูล​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ ดังนี้

🐘🐘 การสนับสนุนอาชีพแก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์​ ประกอบด้วยการเพาะเห็ด​ ปลูกพืชสมุนไพร​ เลี้ยงสุกร​ ปลานิล​ และเลี้ยงผึ้ง​ ซึ่งอาชีพที่ชุมชนเลือก​ มีทั้งต่อยอดอาชีพหลักที่ชุมชนทำอยู่แล้ว​ เช่น​ การเพาะเห็ด และการเพิ่มรายได้จากอาชีพหลัก​ เช่น​ การเลี้ยงปลา​ และได้มีการวางแผนสำหรับการแปรรูปเมื่อได้ผลผลิตแล้ว ในการนี้ ผู้แทนกรมฯ​ ได้เน้นย้ำในประเด็นดังต่อไปนี้

☝️ กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยต้องการให้เกิดผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ สร้างรายได้​ ให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงขอให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจดบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกิดจากอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน​ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินผลการดำเนินงาน และวางแผนโครงการในการพัฒนาอาชีพต่อไป

✌️ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตที่ได้ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านคชานุรักษ์ บริหารจัดการในรูปของทุนคืนกลุ่ม​

👌 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าพื้นที่ของช้างป่า​ และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้รายงานทุกเดือน เพื่อจัดการปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง​ป่า ​

✌️✌️ ได้เน้นย้ำประเด็นการจัดทำข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่​ 16​ -​17​ กัน​ยายน​ 2563​ ณ​ จังหวัด​ระยอง​

🐘🐘 จากนั้น​ ได้ลงพื้นที่บ้าน​ใหม่พัฒนา หมู่​ที่ 10​ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเพาะเห็ด​นางฟ้า​ ซึ่งเป็นการต่อยอดกลุ่มที่มีอยู่แล้ว​ ส่วนในประเด็นการเฝ้าระวังช้างป่านั้น​ ได้มีการจัดทำคูกันช้าง​ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เพื่อป้องกัน​ช้างป่าลงมาในพื้นที่ชุมชน​ ซึ่งค่อนข้างมีประสิทธิภาพ​ และมีปรโยชน์อีกด้านหนึ่งคือเป็นจุดแสดงเขตกั้นระหว่างแนวป่ากับที่ทำกันของชาวบ้านด้วย​ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านรุกล้ำที่ป่ามากขึ้น​ และมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์​

🐘🐘 จุดสุดท้ายได้ลงพื้นที่​หมู่ที่​ 9​ บ้านท่าเต้น​ ​ซึ่ง​หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชุมชน​ท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัตวิถี​ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเลี้ยงผึ้ง​ ​ซึ่งเป็นอาชีพใหม่ในพื้นที่​ โดยเป็นอาชีพที่เกื้อกูลกับการทำสวนผลไม้เพราะผึ้ง​จะช่วย​ผสมเกสรผลไม้​ ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ​

Change for Good สสช.รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)