อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบของที่ระลึก

28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมอบของที่ระลึก ให้กับประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรม ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีประชาชนมาร่วมงานมารับของที่ระลึก และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม และชมบูธนิทรรศการ มีกิจกรรมสาธิต ให้ความรู้การปลูกผักสวนครัว, โคก หนอง นา โมเดล การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 3 รอบเวลา ดังนี้ รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. และรอบเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. และร่วมเติมความสุขไปกับกิจกรรม “ปันสุข” ทุกคนที่เข้าชมนิทรรศการ เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ จะได้รับสิ่งของแจกฟรี เช่น เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว อาหารแปรรูป หน้ากากอนามัยผ้า เพียง Scan QR Code Page ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ประเมินความพึงพอใจ Check Out ไทยชนะ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)