นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

26 พฤษภาคม 2563 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัทรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน / หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะดำเนินการปลูกป่าในระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ของสตรีอาสาพัฒนา ผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย ประชาชน และพื้นที่ตเ้นแบบจังหวัดชัยนาท ณ เขาขยาย จังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)