คณะข้าราชการจากสำนักเสริมสร้าง​ความ​เข้มแข็ง​ชุมชน​ กรม​การพัฒนา​ชุมชน​ เข้าศึกษา​ดูงาน​ ณ​ โรงเรียน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะข้าราชการจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และทีมงาน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระเดียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในบ้านกระเดียน เช่น ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฐานทอผ้า ฯลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)