นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รกท.ผอ.สสช. มอบหมายให้ ผอ.กง.สมช.

24 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น.

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รกท.ผอ.สสช. มอบหมายให้ ผอ.กง.สมช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีด้านการนวดแผนไทย จัดโดยสถาบัน กรมฯ  ณ ศูนย์โอทอป (พุแค) จ.สระบุรี

โดยท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อพช.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และมีแผนจะขยายจำนวนรุ่นตามความสนใจของผู้ประสงค์จะอบรมฯ ทั่วประเทศ

ในการนี้ท่าน ผต./ผอ.ปชส./ผู้แทน ผอ.กอง สำนักฯ พจ.สระบุรี สพช.สระบุรี ทีมวิทยากรจากวัดโพธิ์ เครือข่าย otop สระบุรี กลุ่มสตรีเป้าหมายฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย..

นำเรียนเพื่อทราบครับ

(Visited 1 times, 1 visits today)