นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 (กิจกรรม/โครงการในความรับผิดชอบของ สสช.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563

ในการนี้มีนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ในสำนักฯ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 – 205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)