19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น. นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ

19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-21.00 น.
นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มอบหมายให้นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ และนางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ณ ห้อง 307 ชั้น 3 รัฐสภา เกียกกาย

ในการนี้มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมผู้บริหาร และผู้แทนฯ สำนัก/กองจากกรมการพัฒนาชุมชน และกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยกทีมรับฟังตลอดการประชุม สำหรับในวันนี้ไม่มีประเด็นที่พาดพิงถึงกรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด ผลการลงมติ ผ่านวาระ 1 รับหลักการ

(Visited 1 times, 1 visits today)