แถลงข่าว การจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม สลอง ประจำปี 2559

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีกำหนดจัด แถลงข่าวการจัดงานดังกล่าวฯ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณไร่ชา101 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายนั้น

news-tea

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ประกอบด้วยนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ผู้อำนวย การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ตัวแทนจากกรมทหารม้าที่ 2 กอง กำลังผาเมือง และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว พื้นที่ตำบลแม่สลองนอกหรือดอยแม่สลอง นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำคัญของจังหวัดเชียงรายอีกแห่งหนึ่งอันเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยชุมชนที่ตั้งบนดอยสูง มีสภาพภูมิ ประเทศเป็นทิวเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มองเห็นทิวทัศน์สวยงามได้ กว้างไกล มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

(Visited 1 times, 1 visits today)