ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๒

ศูนย์สอบ01 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ02 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ03 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ04 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ05 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

สนามสอบ : โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ06 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

สนามสอบ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

 แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ07 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ08 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ09 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

สนามสอบ : วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ10 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

สนามสอบ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

 

ศูนย์สอบ11 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

สนามสอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

แผนที่สนามสอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)