การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชนการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเพื่ิอแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72

เอกสารรายงานตัว

(Visited 1 times, 1 visits today)