นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต

01 ตุลาคม 2562 /

10:41 น.