นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคณะ ลงพื้น ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน เยี่ยมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคณะ ลงพื้น ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน เยี่ยมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง เริ่มจากปลูกสิ่งที่ต้องกิน เหลือก็ขาย ทำเกษตรผสมผสาน มีรายได้ทุกวันจากไก่ไข่ ผักหวาน กะเพาแดง มะนาว ข่า ตะไคร้ และมีรายได้รายเดือนจากปลาเบญจพรรณ ไม้ผลต่างๆ โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ หลังจากนั้นไปเยี่ยมครัวเรือนยากจน ที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)