นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการแก่ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่

ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน ในโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการแก่ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องดุสิตา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ลำลูกกา ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)