กฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)